Afterglow after all
Udstilling af Anna Fro Vodder.

1. december 2017 - 22. december 2017


Fotos taget af Anna Fro Vodder (1-16) og Anders Sune Berg (17-20)


Under titlen Afterglow after all, viser Anna Fro Vodder en række nye værker.

Anna Fro Vodder har på denne udstilling arbejdet bevidst med ord og billeders gensidige forhold.

På udstillingen viser hun bla. en række monotopier. Her indgår ord, både som visuelt bærende elementer og som bærer af betydning. I visse billeder vil ord kun knapt kunne anes, i andre er ord let aflæselige. Tilblivelsen og dens process står synligt ; skrift, tegn, fejl og penslen som markør, løber sammen i de spontant opståede billeder. Anna Fro Vodder går ind i poesien og dens mulighedsrum.

Som titlen Afterglow after all peger på, fremvises her et stort refleksivt rum, hvor mange stofligheder, medier og værkkarakterer mødes og taler sammen.

Som metode anvender Anna Fro Vodder collagen og fundne objekter. Hun forholder sig spørgende til maleriet som medie, spørgende til maleriet og dets ramme. Former, farver og ord griber ind i hinanden, genererer nye rum, nye sammenhænge. Hendes levende, vibrerende billeder og objekter, vidner om handling, spor og aftryk.

Anna Fro Vodders arbejder fungerer et sted mellem abstraktion og forestilling. Hun er optaget af organisk voksende strukturer. Hun sammenstiller i sine billeder det der umiddelbart virker genkendeligt og trivielt med fremmede gestalter. Tematisk omhandler hendes værker tidslighed, erindring, nærvær og afstande, samt mødet med det fremmede.

Anna Fro Vodder er født i København, 1974.


Fotos af:
Nr. 1-16: Anna Fro Vodder
Nr. 17-20: Anders Sune Berg


Udstillingen er støttet af:

using allyou.net